C406S토너

페이지 정보

profile_image
작성자백수달건이 조회 2회 작성일 2020-11-25 23:59:25 댓글 0

본문

How to refill Samsung clt-404s / clt-406s toner cartridge

Cartridge list:
CLT-K404s, CLT-C404s, CLT-M404s, CLT-Y404s;
CLT-K406s, CLT-C406s, CLT-M406s, CLT-Y406s

Compatibility: Samsung Xpress SL C430 C430W C480 C480W C480FW C480FN; Samsung CLP-360 CLP-365 CLP-366 CLX-3305 CLX-3306; XPRESS SL-C410W C460W C460FW

Learn how to refill your HP Color LaserJet cartridges to save up to 80% on your printing costs.

삼성 레이저프린터ㅣ무한칩으로 교체해서 오래오래 사용하기

출력횟수 제한이 걸려있는 정품칩이 장착되어 있는 토너.
이 토너에 들어있는 정품칩을 제거하고, "무한칩" 을 장착해서,
출력횟수를 훨씬 많이 늘리는 방법.

그리고 칩을 바꾸기전과 후의 출력물에도 차이가 생기는데요,

궁금하시다면 바로 영상 시청 부탁드립니다.

삼성컬러프린터 토너인식문제해결

SL-C435 SL-C436 SL-C436W SL-C485 SL-C486 SL-C486W SL-C485FW SL-C486FW
SL-C430 SL-C430W SL-C432 SL-C432W SL-C433 SL-C433W SL-C480 SL-C480W SL-C482
SL-C482W SL-C482FW SL-C483 SL-C483W SL-C483FW
SL-C407W SL-C420W SL-C422 SL-C422W SL-C423 SL-C423W SL-C470FW SL-C470W SL-C472
SL-C472FW SL-C472W SL-C473 SL-C473FW SL-C473W
CLP-360 CLP-362 CLP-363 CLP-364 CLP-365 CLP-365W CLP-367W
CLX-3300 CLX-3302 CLX-3303 CLX-3303FW CLX-3304 CLX-3305 CLX-3305FN CLX-3305FW
CLX-3305W CLX-3307FW CLX-3307W
SL-C410W SL-C412W SL-C413W SL-C417W SL-C460FW SL-C460W SL-C462FW SL-C462W
SL-C463FW SL-C463W SL-C467FW SL-C467W

... 

#C406S토너

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 1,300건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.mokpocp.or.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz